Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Organisationer
Namn Kristianstad län 
Antaget 1939 
Hemsida  
Kommentar Vapnet fastställdes den 24 november 1939. Det plymförsedda griphuvudet i Kristianstads läns vapen återgår på Malmö stads griphuvud såsåm det är utsmyckat när det bildar stadens hjälmprydnad, men tinkturerna på krona, näbb, tunga och fältet är hämtade från landskapet Skånes vapen. 
Sköld I guldfält ett rött, avslitet griphuvud med blå krona, uppbärande fem plymer, röd, silver, röd, silver, röd, samt med blå beväring, därest dylik skall komma till användning. 
Krest  
Täcke  
Sköldhållare  
Hjälmtyp  
Valspråk  
Krona  
Komponerat av  
Sköldmärke