Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Organisationer
Namn Krokom 
Antaget 1977 
Hemsida http://www.krokom.se 
Kommentar Vapnet är nykomponerat för kommunen och anknyter till en hällristning i Glösabäcken. Gumsen ingår i Rödöns tingslagssigill av år 1658. 
Sköld I fält av silver en av vågskuror bildad dubbel blå sparre, sänkt och störtad, däröver en röd gumse i hällristningsmanér. 
Krest  
Täcke  
Sköldhållare  
Hjälmtyp  
Valspråk  
Krona  
Komponerat av  
Sköldmärke