Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Organisationer
Namn Mullsjö 
Antaget 1977 
Hemsida http://www.mullsjo.se 
Kommentar Vapnet är nykomponerat för kommunen och anknyter till Mullsjö som vintersportort samt traktens natur. 
Sköld I blå sköld en iskristall av silver och däröver en medelst grantoppskura bildad ginstam av silver. 
Krest  
Täcke  
Sköldhållare  
Hjälmtyp  
Valspråk  
Krona  
Komponerat av  
Sköldmärke