Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Förlänade vapen
Nummer F287 
Utdöd år  
von/af  
Namn Rappe 
Ur namn  
Ny namn  
Kommentar  
Rang Friherrlig 
Upphöjd  
Intro  
Utesluten  
Stamvapen  
Sköld I fält av guld en svart häst ("i högsta resning"), stående på grön mark. På skölden en stor friherrlig krona mellan två hjälmar med friherrliga kronor. På mitthjälmen ett strålomgivet G ("den kongl. chiffren") av guld. 
Täcke  
Stamkrest  
Hjälmprydnad_1 Dexter hjälmkrona: mellan två vesselhorn, dexter delat i guld och svart samt sinister delat i svart och guld, två korslagda gröna lagerkvistar genom en krona av guld; sinister hjälmkrona: ett uppstigande rött lejon, i båda tassar hållande ett spänt armborst med pil ("en småländsk knap-harcke"), allt av guld 
Hjälmprydnad_2  
Hjälmprydnad_3  
Valspråk  
Krona  
Sköldhållare Dexter ett lejon av guld, med om halsen ett rött band bestrött med "någre fembldige rosor af silfver": sinister en naturfärgad tiger, båda tillbakaseende; (allt stående på ett postament av guld) 
Landskap  
Vapen