Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Förlänade vapen
Nummer A979 
Utdöd år  
von/af  
Namn Queckfeldt 
Ur namn  
Ny namn  
Kommentar  
Rang Adlig 
Upphöjd  
Intro  
Utesluten  
Stamvapen  
Sköld Delad i blått, vari en duva av silver, och rött, vari en stolpvis ställd merkuriestav av guld. (enligt Riddarhuset och Klingspor med ginstam) 
Täcke På hjälmen ett rött och blått hjälmtäcke fodrat med silver och med hjälmbindel av silver, rött, silver och blått 
Stamkrest  
Hjälmprydnad_1 En merkuriestav, såsom i skölden, mellan två vingar, dexter delad i silver och rött samt sinister delad i rött och silver 
Hjälmprydnad_2  
Hjälmprydnad_3  
Valspråk  
Krona  
Sköldhållare  
Landskap  
Vapen