Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Förlänade vapen
Nummer A2282 
Utdöd år  
von/af von 
Namn Prinzencreutz 
Ur namn  
Ny namn  
Kommentar  
Rang Adlig 
Upphöjd  
Intro  
Utesluten  
Stamvapen  
Sköld Delad i blått, vari en störtad spets av silver, belagd med en röd ros, och åtföljd av två femuddiga (enligt Riddarhuset sexuddiga) stjärnor av guld, och silver, vari en på grön mark springande hjort 
Täcke På hjälmen ett blått och rött hjälmtäcke fodrat med guld och silver samt med hjälmbindel av guld, blått, silver och rött 
Stamkrest  
Hjälmprydnad_1 En naturfärgad vakande trana med utbredda vingar av silver 
Hjälmprydnad_2  
Hjälmprydnad_3  
Valspråk  
Krona  
Sköldhållare  
Landskap  
Vapen