Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Förlänade vapen
Nummer A1381 
Utdöd år  
von/af von 
Namn Porat 
Ur namn  
Ny namn  
Kommentar  
Rang Adlig 
Upphöjd  
Intro  
Utesluten  
Stamvapen  
Sköld I blått fält en grip av guld, i höger klo hållande ett svärd, och däröver en ginstam av guld, belagd med tre kulor 
Täcke På hjälmen ett blått hjälmtäcke fodrat med guld och med hjälmbindel av guld och blått 
Stamkrest  
Hjälmprydnad_1 En uppstigande grip av guld i höger klo hållande ett svärd 
Hjälmprydnad_2  
Hjälmprydnad_3  
Valspråk  
Krona  
Sköldhållare  
Landskap  
Vapen