Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Förlänade vapen
Nummer F371 
Utdöd år  
von/af von 
Namn Plomgren 
Ur namn  
Ny namn  
Kommentar  
Rang Friherrlig 
Upphöjd  
Intro  
Utesluten  
Stamvapen  
Sköld Fyrstyckad och belagd med hjärtsköld. Hjärtsköld: fyrstyckad; fält 1: blått, vari två i bjälke ställda biljetter av silver: fält 2 och 3: av silver, vari en blå lilja; fält 4: blått, vari en uppväxande plommonträdskvist av silver med löv och dexter tre plommon av guld, ett över två ställda, samt sinister sex plommon av silver, ett över två över tre ställda. Huvudsköld: fält 1: av silver, vari en ginbalkvis ställt blått standar med snören och tofsar av guld, balkvis överlagt av en blå lans (glavenstake) med snören och tofsar av guld, i övre vinkeln åtföljda av en tilltagande måne ("nymåne"); fält 2: rött, vari en antik sköld av silver ("ur silfversköldska ättens vapen"); fält 3: rött, vari en beväpnad arm, hållande en sabel; fält 4: av guld, vari en galopperande brun häst. På huvudskölden en stor friherrlig krona mellan två hjälmar med friherrliga kronor.  
Täcke  
Stamkrest  
Hjälmprydnad_1 Dexter hjälmkrona: en merkuriestav av guld med svarta ormar under en (femuddig) stjärna av silver, allt mellan två strutsplymer, dexter blå och sinister av silver; sinister hjälmkrona: ett uppstigande naturfärgat lejon, i höger tass hållande en pistol 
Hjälmprydnad_2  
Hjälmprydnad_3  
Valspråk  
Krona  
Sköldhållare Dexter en häst av silver, och sinister en naturfärgad stork, i höger klo hållande en kula av guld, båda tillbakaseende; allt stående på ett postament av silver och guld 
Landskap  
Vapen