Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Förlänade vapen
Nummer G46 
Utdöd år  
von/af  
Namn Piper 
Ur namn  
Ny namn  
Kommentar  
Rang Grevlig 
Upphöjd  
Intro  
Utesluten  
Stamvapen  
Sköld Kvadrerad och belagd med hjärtsköld. Hjärtsköld: Kluven i blått, vari en krona av guld, och guld, vari en grön olivkvist. Huvudsköld; fält 1 och 4: delat i blått och guld, belagt med en vakande trana av motsatta tinkturer; fält 2 och 3: av silver, vari två röda bjälkar "uppå hvilcka lysa trenne stiernor af gull"(den övre belagd med två och den nedre med en) På huvudskölden tre hjälmar med grevliga kronor. 
Täcke  
Stamkrest  
Hjälmprydnad_1 Mitthjälmens krona: två gröna olivkvistar korsvis genom en krona av guld; dexter hjälmkrona: en vinge, delad i blått och guld samt belagd med ett bi av motsatta tinkturer; sinister hjälmkrona: en vinge av silver med två röda bjälkar, såsom i fält 2 och 3. 
Hjälmprydnad_2  
Hjälmprydnad_3  
Valspråk  
Krona  
Sköldhållare Två naturfärgade örnar med sina vingar omslutande hela skölden; (allt stående på grön mark) 
Landskap  
Vapen