Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Förlänade vapen
Nummer F220 
Utdöd år  
von/af  
Namn Palmstierna 
Ur namn  
Ny namn  
Kommentar  
Rang Friherrlig 
Upphöjd  
Intro  
Utesluten  
Stamvapen  
Sköld Kvadrerad och belagd med hjärtsköld. Hjärtsköld: kluven i guld, vari ett grönt och med rötterna uppryckt palmträd, och blått, vari en i rött och silver (sned)rutad (tvåradig) bjälke, åtföljd ovan av en uppstigande grip och nedan av en femuddig stjärna, båda av guld. Huvudsköld: fält 1 och 4: rött, vari en tryckt sparre av silver, åtföljd ovan av två fenuddiga stjärnor av silver, och nedan av en kula av guld ("hvilket skiöldemärke den gamla kuhliska slägten, dess förfäder på fäderne i rätt nedstigande linie långliga tider fördt"); fält 2 och 3: delad i blått, vari tre sexuddiga stjärnor av silver, (två över en ställda), och guld, vari tre sammanflätade gräna lagerkransar, två över en ställda ("dess mödernes eller det preutziska stam vapnet"). På huvudskölden (en stor friherrlig krona mellan) två hjälmar med friherrliga kronor. 
Täcke  
Stamkrest  
Hjälmprydnad_1 Dexter hjälmkrona: en uppstigande grip av guld, i höger klo hållande en (grön) palmkvist; sinister hjälmkrona: en beväpnad arm hållande en (grön) lagerkrans. 
Hjälmprydnad_2  
Hjälmprydnad_3  
Valspråk  
Krona  
Sköldhållare Dexter ett tillbakaseende lejon av guld, (i höger tass) hållande ett svenskt standar, (belagt med tre kronor av guld, två över en ställda), och sinister en ängel av silver, i vänster hand hållande en fransk (blå) dragonfana, (belagd med tre liljor av silver, två över en ställda; allt stående på ett postament av silver) 
Landskap  
Vapen