Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Förlänade vapen
Nummer F123 
Utdöd år  
von/af  
Namn Palmqvist 
Ur namn  
Ny namn  
Kommentar  
Rang Friherrlig 
Upphöjd  
Intro  
Utesluten  
Stamvapen  
Sköld Kvadrerad av ett kors av silver och belagd med hjärtsköld. Hjärtsköld: delad i silver, vari två korslagda gröna palmkvistar, och blått, vari ett berg av guld. Huvudsköld: fält 1: av guld, vari tre röda balkar, de båda yttre belagda med två kulor av silver (enligt riddarhuset och Klingspor dessutom den mellersta belagd med tre kulor), och däröver enblå ginstam, belagd med en krona av guld; fält 2 occh 3: blått, vari ett "med purpur massonerat" torn av guld under tre sexuddiga stjärnor av silver (två över en ställda); fält 4: av guld , belagt med en av nio rektangulära ("aflånge") rutor av silver och rött bildad bjälke. På huvudskölden en stor friherrlig krona mellan två hjälmar med friherrliga kronor. 
Täcke På hjälmarna ett blått ovh rött hjälmtäcke fodrat med guld och silver 
Stamkrest  
Hjälmprydnad_1 Dexter hjälmkrona: ett stolpvis ställt svärd, omvirat med två gröna palmkvistar; sinister hjälmkrona: en blå lans mellan sex fanor av silver, blå och av guld. 
Hjälmprydnad_2  
Hjälmprydnad_3  
Valspråk  
Krona  
Sköldhållare Två (tillbakaseende vita hästar; (allt stående på ett postament av silver, blått och rött) 
Landskap  
Vapen