Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Släktvapen
Namn Åsklund 
Landskap Västergötland 
Distrikt Sjuhärad 
Kommentar Henric (född Oscarsson), 1970 och Elin (född Skoglund, 1972) antog vapnet för sig och sina efterkommande. Namnet Åsklund antogs av paret vid giftermålet 2000. Döttrarna Saga född 2001 och Idun född 2003. 
Antaget 2000 
Källa Vapenbilden nr 50 s.715. SHF:s medlemsregister 2001. Egen uppgift. SV-5. 
Sköld 1 I blått fält ett blixtrande moln av guld 
Täcke Blått hjälmtäcke fodrat med guld. 
Krest 1 Två blå hjorthorn, vardera besatt med tre eklöv av guld. 
Valspråk Illustra 
Sköld 2  
Krest 2  
Sköld 3  
Krest 3  
Sköld 4  
Krest 4  
Sköldhållare  
Rangtecken  
Ordenstecken  
Sällskaptecken  
Namnformer Oscarsson, Skoglund 
Adligt namn  
Släkt  
Transkribering  
Komponerat Henric Åsklund 
Yrke tekn. dr. 
Vapen