Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Släktvapen
Namn Kenzelius 
Landskap -- 
Distrikt  
Kommentar Johan (1655-1704), kyrkoherde i Torp. 
Antaget 1704 
Källa Eder 26. 
Sköld 1 En framskjutande klädd arm hållande en lövad gren. 
Täcke  
Krest 1 En blomma eller ett träd, uppväxande. 
Valspråk  
Sköld 2  
Krest 2  
Sköld 3  
Krest 3  
Sköld 4  
Krest 4  
Sköldhållare  
Rangtecken  
Ordenstecken  
Sällskaptecken  
Namnformer  
Adligt namn  
Släkt  
Transkribering  
Komponerat  
Yrke kyrkoherde 
Vapen