Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Släktvapen
Namn Krokius 
Landskap Småland 
Distrikt Jönköping 
Kommentar David Andreæ (död 1694), kyrkoherde i Villstad, 1688. 
Antaget 1688 
Källa Eder 14. 
Sköld 1 En blomma uppväxande från gräsbevuxen mark. 
Täcke  
Krest 1  
Valspråk  
Sköld 2  
Krest 2  
Sköld 3  
Krest 3  
Sköld 4  
Krest 4  
Sköldhållare  
Rangtecken  
Ordenstecken  
Sällskaptecken  
Namnformer  
Adligt namn  
Släkt  
Transkribering  
Komponerat  
Yrke kyrkoherde 
Vapen