Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Släktvapen
Namn Kruth 
Landskap Östergötland 
Distrikt  
Kommentar Georg (1688-1754), tenngjutarmästare i Norrköping. Samma beläggs hos hans son Johan Martin (1727-1806), tenngjutarålderman där, på dennes mästarmärke. Från dem härstammar släkten Krouthén. 
Antaget 1806 
Källa Bruzelli: Tenngjutare i Sverige, s.262, 264. Uppgifter från Bengt Krouthén, Östersund, 2001. 
Sköld 1 Ett lamm med tvåtungad korsstavsfana. 
Täcke  
Krest 1  
Valspråk  
Sköld 2  
Krest 2  
Sköld 3  
Krest 3  
Sköld 4  
Krest 4  
Sköldhållare  
Rangtecken  
Ordenstecken  
Sällskaptecken  
Namnformer Krouthén 
Adligt namn  
Släkt  
Transkribering  
Komponerat  
Yrke tenngjutarmästare 
Vapen