Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Släktvapen
Namn Kåhre 
Landskap Skåne 
Distrikt Kristianstad 
Kommentar Erasmus (1686-1732), kyrkoherde i Åhus, 1724-27. 
Antaget 1724 
Källa Lunds domkapitel FIa:88, 89, 92. 
Sköld 1 En fågel sittande på en uppskjutande störtad sabel. 
Täcke  
Krest 1 En palmkvist. 
Valspråk  
Sköld 2  
Krest 2  
Sköld 3  
Krest 3  
Sköld 4  
Krest 4  
Sköldhållare  
Rangtecken  
Ordenstecken  
Sällskaptecken  
Namnformer  
Adligt namn  
Släkt  
Transkribering  
Komponerat  
Yrke kyrkoherde 
Vapen