Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Släktvapen
Namn Ladenvall 
Landskap Västergötland 
Distrikt Sjuhärad 
Kommentar Gunnar, chefsöverläkare, Borås. 
Antaget 1992 
Källa SVR 458/93. 
Sköld 1 I fält av silver ett blått halster och däröver en med tre femuddiga stjärnor av silver belagd blå ginstam. 
Täcke Blått hjälmtäcke fodrat med silver. 
Krest 1 Två oxhorn av silver och mellan dem en stav av silver omslingrad av en blå orm med röd tunga. 
Valspråk  
Sköld 2  
Krest 2  
Sköld 3  
Krest 3  
Sköld 4  
Krest 4  
Sköldhållare  
Rangtecken  
Ordenstecken  
Sällskaptecken  
Namnformer  
Adligt namn  
Släkt  
Transkribering  
Komponerat  
Yrke läkare 
Vapen