Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Släktvapen
Namn Lindman 
Landskap Västergötland 
Distrikt Sjuhärad 
Kommentar Lindman från Lindrum. Vapnet är antaget den 25 december 1999 av civiljägmästaren Bengt Lindman, Tranås, för sig och sina efterkommande, med medgivande för övriga efterkommande till kyrkoherden i Mjöbäck Arvid Lindman (1670-1741) att föra samma vapen. Två skilda vapen har antagits på olika släktgrenar, det senare medgivet hela nu levande släkten. (1) Arvid, f.d. statsminister, 19(09-16). Av hans efterkommande fortlever en adopterad gren. (2) Bengt, civiljägmästare, Tranås (kusins sonson till ovannämnde Arvid), 1999. Släktens äldste kände stamfader är dennes farfar Arvid, bonde i Lindrum, Ölsremma, vars son föddes omkring 1635. a. Släktens hittills äldste kände stamfader är Arvid (född omkring 1600), bonde i Lindrum i nuvarande Ölsremma socken, Västergötland. Han hade sonen Johan Arvidsson (född omkring 1635, död 1701), gift med Kristina Olofsdotter. Deras son var namnantagaren, ovannämnde Arvid Lindman, gift med Maria Elisabet Wekander. Vapenantagaren är sonsons sonsons sonson till denne Arvid. 
Antaget 1999 
Källa Berghman, s.51, Kungl. Serafimerorden, s.430. Vapenförslag gavs 1909. RHÄ:s vdiarium. Erik Thyselius: ”Släkten Lindman”, i Personhistorisk Tidskrift 1912, svenskt biografiskt lexikon, band 23 (1980-81), Svenska Män och Kvinnor, del 4 (1948), Svenska släktkalendern 1912, 1913, 1914, 1915-16, 1918, 1927, 1930, 1936, 1943, 1965, 2000, Kungliga Serafimerorden 1748-1998 (1998), Arvid Berghman: Borgerlig vapenrulla (1950). 
Sköld 1 Kvadrerad med första och fjärde fältet delat av en vågskura i blått, vari ett uppskjutande järnmärke av guld, och fält, upprepade gånger [på serafimerskölden sju respektive nio] delat av vågskuror i silver och blått, samt andra och tredje fältet blått vari ett genomgående kors av guld. 
Täcke Blått hjälmtäcke fodrat med guld. 
Krest 1  
Valspråk 1. I arbete för fosterlandet. 2 Ex stirpe genus omne futurum florescet. 
Sköld 2 I fält, delat i blått och guld, en lind inom en bård, allt av motsatta tinkturer. 
Krest 2 En uppstigande blå varg med röd beväring, i höger tass hållande en lindkvist av guld med tre blad. 
Sköld 3  
Krest 3  
Sköld 4  
Krest 4  
Sköldhållare  
Rangtecken  
Ordenstecken  
Sällskaptecken  
Namnformer  
Adligt namn  
Släkt  
Transkribering  
Komponerat Magnus Bäckmark 
Yrke  
Vapen