Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Släktvapen
Namn Sæbinus 
Landskap Västmanland 
Distrikt  
Kommentar Petrus Halvardi (1636/37-95), kyrkoherde i Tillberga, 1688. 
Antaget 1688 
Källa Ekström II:1 Bilaga, s.37. 
Sköld 1 En man i höger hand hållande en ros på stjälk och i vänster (något mindre föremål, möjligen ett krucifix?). 
Täcke  
Krest 1 Tre uppväxande blommor eller blad mellan två vingar. 
Valspråk  
Sköld 2  
Krest 2  
Sköld 3  
Krest 3  
Sköld 4  
Krest 4  
Sköldhållare  
Rangtecken  
Ordenstecken  
Sällskaptecken  
Namnformer  
Adligt namn  
Släkt  
Transkribering  
Komponerat  
Yrke kyrkoherde 
Vapen