Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Släktvapen
Namn Salinus 
Landskap Polen 
Distrikt  
Kommentar Känt från 1611 i streckteckning för Casparus Salinus, notarius publicus i Marienburg (nuv. Malbork, Polen), i stadens tänkebok i arkivet i Gdansk. Häri är liljestavarna knaggiga. Vapnet beläggs också hos dennes son, kungl kiruren Balthasar Salinus, som via Danzig flyttade till Stockholm 1611, i dennes sigill 1628. Däri är liljestavarna försedda med rötter nedtill. Enbart sköldemärket, och då med liljestavarna ej knaggiga (och utan rötter), återfinns på Balthasars son Carl Salinus gravsten i Riddarholmskyrkan i Stockholm från 1600-talets senare del, se bild i Sveriges kyrkor, Stockholm, bd II, h 2, Riddarholmskyrkan II, s.707. Släktnamnet ändrades till Sahlin av Balthasars sonson, bergsfogden och brukspatronen Anders Sahlin (1665-98), från vilken den s. k. Värmlandssläkten Sahlin härstammar. En färguppmålning av vapnet med fältet rött och de ingående märkena av silver har Olle Sahlin, jur. och fil. kand., Lidingö, låtit utföra 2001. 
Antaget 1611 
Källa Svea Hovrätt, Huvudarkivet E VIa2aa. Uppgifter från Olle Sahlin 2001. Om släkten, se SBL och SSK 1962. 
Sköld 1 Två korslagda liljestavar åtföljda i vardera sidokorsvinkeln av en sexuddig stjärna. 
Täcke  
Krest 1 Två korslagda liljestavar. 
Valspråk  
Sköld 2  
Krest 2  
Sköld 3  
Krest 3  
Sköld 4  
Krest 4  
Sköldhållare  
Rangtecken  
Ordenstecken  
Sällskaptecken  
Namnformer Sahlin 
Adligt namn  
Släkt  
Transkribering  
Komponerat  
Yrke notarius publicus 
Vapen