Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Släktvapen
Namn Sahlmenius 
Landskap Västergötland 
Distrikt Skaraborg 
Kommentar Anders (1698-1764), kyrkoherde i Amnehärad, 1752. 
Antaget 1752 
Källa Eder 47. 
Sköld 1 Otydligt. 
Täcke  
Krest 1 En kalk mellan två vingar. 
Valspråk  
Sköld 2  
Krest 2  
Sköld 3  
Krest 3  
Sköld 4  
Krest 4  
Sköldhållare  
Rangtecken  
Ordenstecken  
Sällskaptecken  
Namnformer  
Adligt namn  
Släkt  
Transkribering  
Komponerat  
Yrke kyrkoherde 
Vapen