Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Släktvapen
Namn Udd 
Landskap Uppland 
Distrikt  
Kommentar Johan Petter, häradsfogde över Svartsjö län, 1703. 
Antaget 1703 
Källa Eder 155. 
Sköld 1 Tre pilspetsar, ställda en över två. 
Täcke  
Krest 1 En pilspets. 
Valspråk  
Sköld 2  
Krest 2  
Sköld 3  
Krest 3  
Sköld 4  
Krest 4  
Sköldhållare  
Rangtecken  
Ordenstecken  
Sällskaptecken  
Namnformer  
Adligt namn  
Släkt  
Transkribering  
Komponerat  
Yrke häradsfogde 
Vapen