Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Släktvapen
Namn Ahlmann 
Landskap Danmark 
Distrikt Sönderborg 
Kommentar Från Sønderborg. Känt från 1600-talets första hälft, fört av äldste kände stamfadern Iver Michelsen Ahlmann (död 1645) i Sønderborg, Schleswig. Släkten kom till Sverige 1847. 
Antaget 1645 
Källa SSK 1963. 
Sköld 1 Två ålar över ett blått vatten. [Troligen: I fält av silver två bjälkvis ordnade och i stolpe ställda blåa ålar över en av en vågskura bildad blå stam.] 
Täcke  
Krest 1  
Valspråk  
Sköld 2  
Krest 2  
Sköld 3  
Krest 3  
Sköld 4  
Krest 4  
Sköldhållare  
Rangtecken  
Ordenstecken  
Sällskaptecken  
Namnformer  
Adligt namn  
Släkt  
Transkribering  
Komponerat  
Yrke  
Vapen