Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Släktvapen
Namn Colliander 
Landskap Småland 
Distrikt Kronoberg 
Kommentar Colliander Johannes, kyrkoherde i Ryssby, utan datum. 
Antaget  
Källa Biografica / Matthes Andersson, KrA. 
Sköld 1 Avtrycket otydligt 
Täcke  
Krest 1  
Valspråk  
Sköld 2  
Krest 2  
Sköld 3  
Krest 3  
Sköld 4  
Krest 4  
Sköldhållare  
Rangtecken  
Ordenstecken  
Sällskaptecken  
Namnformer  
Adligt namn  
Släkt  
Transkribering  
Komponerat  
Yrke  
Vapen