Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Släktvapen
Namn Jerndahl 
Landskap Skåne 
Distrikt Munka-Ljungby 
Kommentar  
Antaget  
Källa Svenskt Vapenregister, SV-131 
Sköld 1 I blått en balkvis ställd kavel av silver, belagd med sju svarta balkvis ställda malteserkors, mellan två balkvis ställda strängar av guld, allt åtföljt ovan av en lilja av guld.  
Täcke  
Krest 1  
Valspråk  
Sköld 2  
Krest 2  
Sköld 3  
Krest 3  
Sköld 4  
Krest 4  
Sköldhållare  
Rangtecken  
Ordenstecken  
Sällskaptecken  
Namnformer  
Adligt namn  
Släkt  
Transkribering  
Komponerat  
Yrke  
Vapen