Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Släktvapen
Namn Brunne 
Landskap  
Distrikt Stockholm 
Kommentar  
Antaget  
Källa Svenskt Vapenregister, Ansökan: 2010:32 
Sköld 1 I fält, fem gånger medelst vågskuror delat i blått och silver, en ros av guld belagd med ett rött hjärta i sin tur belagt med ett kors av silver 
Täcke  
Krest 1  
Valspråk  
Sköld 2  
Krest 2  
Sköld 3  
Krest 3  
Sköld 4  
Krest 4  
Sköldhållare  
Rangtecken  
Ordenstecken  
Sällskaptecken  
Namnformer  
Adligt namn  
Släkt  
Transkribering  
Komponerat  
Yrke  
Vapen