Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Släktvapen
Namn Witting 
Landskap Finland 
Distrikt Wasa 
Kommentar  
Antaget  
Källa Svenskt Vapenregister, Ansökan: 2010:20  
Sköld 1 I fält, ginstyckat i silver och rött, ett klöverbladskors ginstyckat i rött och guld 
Täcke Rött fodrat med guld 
Krest 1 En uppstigande röd örn med beväring av guld, bärande runt halsen en halskedja med ett från denna hängande klöverbladskors, båda av guld 
Valspråk  
Sköld 2  
Krest 2  
Sköld 3  
Krest 3  
Sköld 4  
Krest 4  
Sköldhållare  
Rangtecken  
Ordenstecken  
Sällskaptecken  
Namnformer  
Adligt namn  
Släkt  
Transkribering  
Komponerat  
Yrke  
Vapen