Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Släktvapen
Namn Hannerfalk Bævre 
Landskap Norge 
Distrikt Ski 
Kommentar  
Antaget  
Källa Svenskt Vapenregister, Ansökan: 2010:36 
Sköld 1 Genom en av bågsnitt bildad sänkt bjälke av guld delad i blått, vari fyra femuddiga stjärnor av guld, en större över tre mindre, och grönt 
Täcke Blått och rött fodrat med guld 
Krest 1 En uppstigande pilgrimsfalk av silver med uppspärrade vingar och med röda vingpennor 
Valspråk  
Sköld 2  
Krest 2  
Sköld 3  
Krest 3  
Sköld 4  
Krest 4  
Sköldhållare  
Rangtecken  
Ordenstecken  
Sällskaptecken  
Namnformer  
Adligt namn  
Släkt  
Transkribering  
Komponerat  
Yrke  
Vapen