Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Släktvapen
Namn Jäger 
Landskap Medelpad 
Distrikt Fränsta 
Kommentar  
Antaget  
Källa Svenskt Vapenregister, Ansökan: 2009:28 
Sköld 1 I silver ett uppskjutande rött armborst med blå båge och sträng, därunder en av en vågskura bildad blå stam belagd med ett mantuanskt kors mellan en balkvis och en ginbalksvis ställd gåspenna, allt av silver 
Täcke Blått och rött fodrat med silver 
Krest 1 En ur en blå borg uppstigande stegrande röd häst med blå man och med en på hästens högra framben stående, mot hästen vänd, falk av silver med röd hätta 
Valspråk  
Sköld 2  
Krest 2  
Sköld 3  
Krest 3  
Sköld 4  
Krest 4  
Sköldhållare  
Rangtecken  
Ordenstecken  
Sällskaptecken  
Namnformer  
Adligt namn  
Släkt  
Transkribering  
Komponerat  
Yrke  
Vapen