Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Släktvapen
Namn Grimbeck 
Landskap Halland 
Distrikt  
Kommentar Grimbeck Nils (1719–75), kyrkoherde i Breared, 1772. . 
Antaget 1772 
Källa Eder 58 
Sköld 1 En uppskjutande dopfunt på sockel. 
Täcke  
Krest 1 En kalk. 
Valspråk  
Sköld 2  
Krest 2  
Sköld 3  
Krest 3  
Sköld 4  
Krest 4  
Sköldhållare  
Rangtecken  
Ordenstecken  
Sällskaptecken  
Namnformer  
Adligt namn  
Släkt  
Transkribering  
Komponerat  
Yrke kyrkoherde 
Vapen