Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Släktvapen
Namn Gråå 
Landskap -- 
Distrikt  
Kommentar Hans Gråå , Saltkällan 1707. Initialer HBG i sigillet. 
Antaget 1707 
Källa Amiralitetskollegium, Kansliet, EIIc 1707, s.672. 
Sköld 1 Ett träd uppväxande från gräsbevuxen mark. 
Täcke  
Krest 1 En sexuddig stjärna mellan två vingar. 
Valspråk  
Sköld 2  
Krest 2  
Sköld 3  
Krest 3  
Sköld 4  
Krest 4  
Sköldhållare  
Rangtecken  
Ordenstecken  
Sällskaptecken  
Namnformer  
Adligt namn  
Släkt  
Transkribering  
Komponerat  
Yrke  
Vapen