Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Släktvapen
Namn Gråberg 
Landskap -- 
Distrikt  
Kommentar Gråberg Johan, kronobefallningsman Väsby län, 1720. 
Antaget 1720 
Källa Mtl Västml 1720. 
Sköld 1 En hjort uppstigande från en genomgående stenmur. 
Täcke  
Krest 1 En naturlig lilja mellan två rosor, alla på stjälk. 
Valspråk  
Sköld 2  
Krest 2  
Sköld 3  
Krest 3  
Sköld 4  
Krest 4  
Sköldhållare  
Rangtecken  
Ordenstecken  
Sällskaptecken  
Namnformer  
Adligt namn  
Släkt  
Transkribering  
Komponerat  
Yrke kronobefallningsman 
Vapen