Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Släktvapen
Namn Hornfelt 
Landskap
Distrikt  
Kommentar Efterkommande till Johan Peter Jonsson (död 1874), godsägare, vilka antagit namnet, 1935. 
Antaget 1935 
Källa Borgerliga vapen; Berghman, s.45. 
Sköld 1 I rött fält tre i bjälke ordnade ax av silver och däröver en medelst en sågskura bildad ginstam av silver belagd med två blå duvor med beväring av guld. 
Täcke Rött hjälmtäcke fodrat med silver. 
Krest 1 En uppskjutande röd höger underarm hållande tre ax av silver. 
Valspråk Sammanhållning 
Sköld 2  
Krest 2  
Sköld 3  
Krest 3  
Sköld 4  
Krest 4  
Sköldhållare  
Rangtecken  
Ordenstecken  
Sällskaptecken  
Namnformer  
Adligt namn  
Släkt  
Transkribering  
Komponerat  
Yrke  
Vapen