Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Släktvapen
Namn Höjer 
Landskap -- 
Distrikt  
Kommentar Släkten inkom med Reinhold Hoyer (död 1630), borgmästare i Arboga. Svenska släktgrenens vapen skiljer sig från den holsteinska som har enhörningen även i hjälmprydnaden. 
Antaget 1950 
Källa SSK 1950, s.401, Sv. Exlibrisföreningens årsbok 1956, s.52, Siebmacher, Band 14, s.179. 
Sköld 1 I rött fält en halv enhörning av silver. 
Täcke Rött hjälmtäcke fodrat med silver. 
Krest 1 En pelikan ristande sig själv på bröstet inför sina ungar [av silver]. 
Valspråk  
Sköld 2  
Krest 2  
Sköld 3  
Krest 3  
Sköld 4  
Krest 4  
Sköldhållare  
Rangtecken  
Ordenstecken  
Sällskaptecken  
Namnformer  
Adligt namn  
Släkt  
Transkribering  
Komponerat  
Yrke borgmästare 
Vapen