Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Släktvapen
Namn Indebetou 
Landskap Nederländerna 
Distrikt Vallon 
Kommentar Släkten inkommen från Nederländerna 1639. Belagt hos Thomas (född 1774), major, och hans syssling Gustaf Otto (född 1802), grosshandlare. (Felaktigt uppges i SSK 1989 ett vapen som enligt trovärdigare uppgift i Anreps Sv. slägtboken, I, s.33, i stället tillhör en helt annan släkt med samma namn, utdöd 1818.) 
Antaget 1830 
Källa K. Leijonhufvud, Ny Svensk Släktbok, s.435. 
Sköld 1 I fält av silver en vildman hållande en blomma (tulpan?) i högra handen. 
Täcke  
Krest 1 Tre dylika blommor mellan två vingar. 
Valspråk  
Sköld 2  
Krest 2  
Sköld 3  
Krest 3  
Sköld 4  
Krest 4  
Sköldhållare  
Rangtecken  
Ordenstecken  
Sällskaptecken  
Namnformer  
Adligt namn  
Släkt  
Transkribering  
Komponerat  
Yrke major 
Vapen