Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Släktvapen
Namn Jahn 
Landskap -- 
Distrikt  
Kommentar Släkten Jahns vapen i sigill omnämns i korrespondens med Riksheraldikerämbetet 1923. 
Antaget 1923 
Källa RHÄ:s diarium 1923. 
Sköld 1  
Täcke  
Krest 1  
Valspråk  
Sköld 2  
Krest 2  
Sköld 3  
Krest 3  
Sköld 4  
Krest 4  
Sköldhållare  
Rangtecken  
Ordenstecken  
Sällskaptecken  
Namnformer  
Adligt namn  
Släkt  
Transkribering  
Komponerat  
Yrke  
Vapen